POWSZECHNE BŁĘDY W ROZUMOWANIU

Najgroźniejsza katastrofa nuklearna w Stanach Zjednoczonych nastą­piła w 1979 roku w elektrowni Three Mile Island niedaleko Harrisbur- ga w Pensylwanii. Prasa donosiła, że na miejscu wypadku wydostały się substancje radioaktywne. Wielu ludzi uciekło wraz z dobytkiem z miejsca katastrofy. Trzy dni ratownicy walczyli z uszkodzeniami, usi­łując powstrzymać wydostawanie się radioaktywnych gazów i cieczy. Nie wiedzieli, czy eksplozje wodoru nie doprowadzą do dalszych znisz­czeń. Sytuacja została uratowana dzięki temu, że sąsiedni bunkier na od­pady atomowe powstrzymał wypływ radioaktywnej wody. Udało się stopniowo wygasić reakcję nuklearną i wszystko wróciło do normy.