ZMIANY W NAZEWNICTWIE

Nastąpiły także poważne zmiany w nazewnictwie dotyczącym niektórych zawodów. Urzędnicy chcą być nazywani „asystentami biurowymi”, dozorcy wolą nazwę „specjaliści ds. utrzymywania po­rządku”, zaś śmieciarze nazywani są „pracownikami służb czysto­ści”. Jeśli te wysiłki wydają nam się śmieszne, powinniśmy zastano­wić się dlaczego. Czy nie dlatego, że mamy niezbyt wysokie mnie­manie o urzędnikach, dozorcach czy śmieciarzach, chociaż pełnią waż­ne dla społeczeństwa funkcje? Jeśli tak, to być może staje się bardziej zrozumiałe, dlaczego ludzie wykonujący te zawody chcieliby zmienić ich nazwy.Czy takie nazwy są uzasadnione? Każdy oczekuje od innych sza­cunku dla swojej pracy. Pejoratywne (tzn. obniżające wartość) określe­nia zawodów powodują, że ludzie czują się niedowartościowani. Zmia­na nazw wydaje się uzasadniona, jeśli pomoże pracownikom wykonu­jącym te zawody.