MYLĄCE ZAIMKI

Rozważmy zdanie: „Francuzi i Anglicy są bardzo różni. Są oni bar­dziej emocjonalni i teatralni”. Czy słowo oni odnosi się do Francuzów, czy Anglików? Osoba, która pisała to zdanie, z całą pewnością wie, o kogo chodzi, ale czytelnik może je intepretować dwojako. Jego inter­pretacja może zależeć od jego osobistej opinii dotyczącej Francuzów i Anglików. Ktoś, kto uważa, że to Francuzi są bardziej emocjonalni i teatralni, uzna, że „oni” dotyczy Francuzów. Jednak większość osób będzie po prostu zdezorientowana. Aby usunąć wątpliwości dotyczące zaimków takich jak „oni”, „to”, „ten”, „ich”, „on” i „ona”, słowa te powinny być jasno powiązane z poprzedzającymi je terminami. Zdaniom w naszym przykładzie można by nadać następującą jasną postać: „Francuzi są bardziej emocjonalni i teatralni od Anglików”. Lub odwrotnie, w zależności od tego, co miał na myśli autor.